> links

Links


Naar site >>
Stichting COME
COME (Communication Middle East) is een particuliere Nederlandse stichting die al ruim 40 jaar jonge Palestijnen en Israëli’s jaarlijks de kans geeft elkaar te leren kennen Naar site >>
Algemene Doopsgezinde Sociteit
De diverse doopsgezinde gemeenten en organisaties zijn verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). De ADS ondersteunt de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland, fungeert als landelijk bureau en centraal beleids-/bestuursorgaan, en verzorgt de vertegenwoordiging binnen andere organisaties in binnen- en buitenland. Naar site >>
Joods-christelijke Dialoog
Nieuws uit de wereld van de joods-christelijke dialoog en toelichtingen op de zondagse bijbellezingen Naar site >>
Joods Educatief Centrum Crescas
Dit biedt cursussen en activiteiten aan om de kennis van het Jodendom te vergroten en verdiepen Naar site >>
Neve Shalom - Wahat al-Salam
Palestijns-Israëlisch vredesintitatief. In het hart van de bergen van Judea ligt Neve Shalom - Wahat al-Salam. Deze 'Oase van Vrede'  is in 1970 gesticht op initiatief van de dominicaner monnik Bruna Hussar.  Naar site >>
Overlegorgaan van Joden en Christenen (OJEC)
Organisatie waarin officiële vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen spreken over zaken van wederzijds belang Naar site >>
Stichting Lev
Stichting met het doel de studie van Bijbel en joodse traditie te stimuleren Naar site >>
Stichting Pardes (voorheen Folkertsma Stichting)
Pardes wil de rijke traditie van joodse wijsheid toegankelijk maken voor een breed publiek Naar site >>
 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Commissie Doopsgezinden-Jodendom .