> nieuws

Nieuws

 
20 juli 2022

Stichting COME

Stichting COME (Communication Middle East) is een particuliere Nederlandse stichting die al ruim 40 jaar jonge Palestijnen en Israëli’s jaarlijks de kans geeft elkaar te leren kennen tijdens een 10-daagse dialoogseminar op Cyprus, neutraal terrein voor iedereen. Israëli’s en Palestijnen tussen de 20 en 35 jaar kunnen elkaar daar in een veilige omgeving ontmoeten. Resultaat? Humanisering van de ‘ander’, verbreding van perspectieven en groei van hoop.

Stichting COME stelt zich in het Israëlisch-Palestijns conflict neutraal op. De doelgroep bestaat uit drie groepen: joodse Israëliërs, ’67 Palestijnen (Palestijnen die in de in 1967 bezette Palestijnse gebieden wonen, aanvankelijk ook Palestijnen uit de Gaza, maar die kregen geen visum meer) en ’48 Palestijnen (Palestijnen die in Israël wonen).

'The other side is a human being, just like us.' 'All people are humans and have feelings.' Maaike Hoffer (1977), projectleider van stichting COME over het seminar van 2019 op Cyprus: 'Dit zijn twee uitspraken van respectievelijk een joods Israëlische en een ’67 Palestijnse deelnemer aan het dialoogseminar van stichting COME. Zij beantwoordden de vraag welke les zij uit het seminar trekken. Het seminar van 2019 was succesvol. Al vanaf het begin hing er een positieve sfeer in de groep. Deelnemers hadden er zin in, ze waren nieuwsgierig, bereid om niet alleen in het formele programma, maar juist ook in de ‘informele wandelgangen’ met elkaar in gesprek te gaan om elkaar te leren kennen. Er werd met respect gediscussieerd, deelnemers lieten elkaar uitpraten, ze wilden de standpunten van de ander leren kennen. Zelfs een enkele heftige sessie, die andere jaren misschien tot (korte) verwijdering tussen deelnemers kon zorgen, werd dit jaar aangepakt om juist verder met elkaar te praten en de pijnpunten op tafel te leggen.'

Stichting COME streeft naar een financiële reserve ter grootte van minimaal één jaarbegroting en maximaal twee, bijeengebracht door een mix van organisaties en individuen (donateurs) die het werk financieel ondersteunen. Voor meer informatie, zie: https://stichting-come.nl


Terug
 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Commissie Doopsgezinden-Jodendom