Columns

2021081112
2022030609
202301

Een wrekende God

12 januari 2023
Een wrekende God
(Dodo van Uden)

We komen in de Bijbel woorden en begrippen tegen die niet zo makkelijk te duiden zijn. Eén van die woorden is ‘wraak’. Zo begint Psalm 94 met de woorden:
God die wraak neemt, Eeuwige, 
God die wraak neemt, verschijn!

Een God die wraak neemt, die straft, die toornig is, daar hebben we vaak moeite mee. Lees meer >>

Het begint met liefde

1 september 2022
Het begint met liefde
Het Jodendom is bij uitstek een religie van liefde, van drie liefdes: ‘Je zult de Eeuwige, je God, liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht.’ (Deut. 6:5); ‘Je zult je naaste liefhebben als jezelf.’ (Lev. 19:18) en ‘Je zult de vreemdeling liefhebben, want jullie zijn eens vreemdelingen geweest in een vreemd land.’ (Deut. 10:19)  Lees meer >>

Uitverkoren en de joodse traditie

1 juni 2022
Uitverkoren en de joodse traditie
( Dodo van Uden)

De gedachte dat het joodse volk het ‘uitverkoren volk’ zou zijn, stuit vaak op onbegrip en verzet. Vaak denkt men dat ‘uitverkoren zijn’ zoiets zou betekenen als: Gods lievelingetje zijn, of een voorkeursbehandeling krijgen. Wanneer we nagaan welke kleur het begrip ‘uitverkiezing’ heeft in Tenach en de latere joodse traditie, krijgen we echter een heel andere indruk.  Lees meer >>

Christendom en antisemitisme

8 maart 2022
Christendom en antisemitisme
(Tea G. Rienksma)

Wat zou het mooi zijn om hier vanuit de Commissie Doopsgezinden-Jodendom voluit te kunnen schrijven over de grote rijkdom van het Jodendom in al haar facetten en te vertellen hoe boeiend en vreugdevol het is om kennis te nemen van die rijkdom. Toch moet het hier gaan over antisemitisme. Dat schrijft Tea G. Rienksma. In de hoop dat we ons ervan bewust worden en het herkennen. Lees meer >>

'Oude wijn is voortreffelijk' (Lucas 5: 39)

1 december 2021
'Oude wijn is voortreffelijk' (Lucas 5: 39)
(Dodo van Uden)

Door de eeuwen heen is de relatie tussen joden en christenen veelal slecht geweest. Daarin kwam na de Tweede Wereldoorlog langzaam verandering. Lees meer >>

Mens leren zijn

2 november 2021
Mens leren zijn
(Wieteke van der Molen)

Rabbijn Jonathan Sacks leest op geheel eigen wijze Genesis, Exodus en Leviticus. Wieteke van der Molen liet zich meevoeren door Sacks. Ze is enthousiast en spreekt van een lichte speelsheid, die je door toon en taal naar binnen zuigen en meeslepen in het grootse verhaal van schepping en uittocht. Lees meer >>

Waar Abraham de mosterd haalt

3 augustus 2021
Waar Abraham de mosterd haalt
Kunnen christenen iets leren van het Oude Testament? Hebben we niet genoeg aan het Nieuwe? Dodo van Uden doet verslag van haar ontdekkingen bij het lezen van het Oude Testament. Lees meer >>
2021081112
2022030609
202301

 
 
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Commissie Doopsgezinden-Jodendom .