Welkom op de site van de Commissie Doopsgezinden-Jodendom (voorheen Commissie inzake verhouding Joden-Christenen). Graag nemen wij u mee op onze ontdekkingstocht door de veelkleurige wereld van Tenach (Oude Testament) en rabbijnse traditie. Deze wereld bevat een schat aan persoonlijke en maatschappelijke inzichten, en brengt ons bovendien tot een beter begrip van onze eigen christelijke traditie. Met ons werk hopen wij ook bij te dragen aan het verminderen van misverstanden en vooroordelen over Joden en Jodendom.

(Afbeelding bovenaan deze pagina: Marc Chagall, fragment The America Windows, Chicago)

Uitgelicht

Sara en Maria, vrouwen in synagoge en kerk

Sara en Maria, vrouwen in synagoge en kerk
(Tea G. Rienksma)

Onder de titel Sara en Maria, vrouwen in synagoge en kerk, verscheen in 1987 een bundel artikelen van de hand van een aantal joodse en christelijke vrouwen. De schrijfsters waren allen betrokken bij de bloeiende vrouwenbeweging en vooraanstaand in het denken over de positie van vrouwen binnen de joodse en de christelijke tradities. Lees meer >>

Actueel

Abraham Joshua Heschel (1907- 1972)

Abraham Joshua Heschel (1907- 1972)
(Rini Bekkers)

Abraham Joshua Heschel is één van de invloedrijkste joodse denkers van de twintigste eeuw. Naast zijn academisch werk was hij actief in de burgerrechtenbeweging in Amerika. Hij was een goede vriend van Martin Luther King, nam deel aan de beroemde mars van Selma naar Montgomery, sprak zich uit tegen de oorlog in Vietnam en zette zich in voor de interreligieuze dialoog. In 1972 overleed hij plotseling, tijdens zijn slaap. Lees meer >>

Een wrekende God

Een wrekende God
(Dodo van Uden)

We komen in de Bijbel woorden en begrippen tegen die niet zo makkelijk te duiden zijn. Eén van die woorden is ‘wraak’. Zo begint Psalm 94 met de woorden:
God die wraak neemt, Eeuwige, 
God die wraak neemt, verschijn!

Een God die wraak neemt, die straft, die toornig is, daar hebben we vaak moeite mee. Lees meer >>

De erfenis van Pilatus. Van anti-judasme naar antisemitisme

De erfenis van Pilatus. Van anti-judasme naar antisemitisme
De term antisemitisme dateert uit de negentiende eeuw. Voor die tijd was er meer sprake van begrippen als anti-joods en anti-judaïsme. Dat is een inzicht uit het boek De erfenis van Pilatus, van Anne-May Wachters-van der Grinten. Een overzichtelijk boek met veel informatie en feitelijke kennis. Relevant voor vandaag, want na 2000 jaar anti-judaïsme is er nog een lange weg te gaan. Lees meer >>

Het begint met liefde

Het begint met liefde
Het Jodendom is bij uitstek een religie van liefde, van drie liefdes: ‘Je zult de Eeuwige, je God, liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht.’ (Deut. 6:5); ‘Je zult je naaste liefhebben als jezelf.’ (Lev. 19:18) en ‘Je zult de vreemdeling liefhebben, want jullie zijn eens vreemdelingen geweest in een vreemd land.’ (Deut. 10:19)  Lees meer >>
 
 
     
Meer informatie
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Commissie Doopsgezinden-Jodendom